Rekolekcje 2-3.09.2006

Powakacyjne dziękczynienie młodzieży, która uczestniczyła w rekolekcjach w Stagniewie, pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. W tych dniach odbyły się również Dni Wspólnoty Betania, w czasie których ks. Biskup poświęcił scenę Anioła Pokoju i trójki dzieci.

Rekolekcje 11 – 16 Lipiec 2006

1Kolejne rekolekcje za nami, był to już drugi turnus podczas tych wakacji, gdy młodzież pragnąca doznać obecności Boga w swym życiu, gromadzi się we Wiosce Cudów. Wśród nas są stali bywalcy i tacy, którzy po raz pierwszy przestępowali progi Betanii. Zjechaliśmy się z różnych miast i wiosek, z różnymi nadziejami, pragnieniami, każdy przyjechał z innego powodu, a połączyć w jedności miał nas Chrystus. Zapoznawanie się uczestników rekolekcji to rytuał przebiegający pod znakiem wspólnej zabawy, podczas której nie brakuje tańca i uśmiechu

Wspólny śpiew, taniec i rozmowy to okazja do przełamywania pierwszych lodów…

2…ale prawdziwą wspólnotę buduję się razem z Bogiem, stąd już pierwszego wieczora odbyła się adoracja Najświętszego sakramentu

3

Czytaj dalej »

Rekolekcje dla małżeństw 17.03 ? 19.03.2006 r.

Przez trzy dni 50 osób w tym 15 małżeństw i jedno narzeczeństwo, odprawiało swoje rekolekcje. Rekolekcje te odbyły się przed Uroczystością Świętego Józefa – patrona rodzin. W tej grupie byli też nauczyciele z Zespołu Szkół Katolickich w Malborku. Myśl przewodnia to budowanie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Wspólnoty nie da się zbudować bez oparcia na słowie Bożym. Dlatego też bardzo ważne były dla nas słowa Świętego Pawła z Listu do Efezjan : ?..trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości?. (Ef 4, 22b – 24). W tych słowach jest wskazówka dla każdego z nas, aby ciągle odnawiać się duchowo i życie rodzinne opierać na Bogu, wtedy dopiero dom rodzinny stanie się serdeczny, ciepły i promieniujący miłością na otoczenie. Największym przeżyciem dla całej grupy było nabożeństwo pokutne i adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z adoracją krzyża. Wiele wzruszenia dała godzina świadectw. Małżonkowie odczuwali potrzebę okrywania swoich uczuć, zatrzymania się nad swoim życiem, poprawę tego, co zostało zaniedbane. Były łzy radości.

W jednym z małżeństw, Bóg tak poruszył serce męża, że miał odwagę wyznać, iż kocha swoją żonę za to, że przyprowadziła go do Boga.

Na zakończenie rekolekcji 19 marca świętował swoje imieniny Ks. Bp. Józef Wysocki w otoczeniu uczestników rekolekcji, wspólnoty ?Betania? i grupy AA. Uroczystym obiadem, kawą i tortem imieninowym zakończono ten bogaty duchowo, ale krótki czas rekolekcji.

Rekolekcje młodzieżowe i Noworoczny Dzień Wspólnoty 28.XII.2005 ? 1.I.2006

 IMGP2309Rekolekcje przeżyciowe: ?Trzymajcie się mocno Słowa?

IMGP2310Rekolekcje młodzieżowe w okresie Bożego Narodzenia w Diecezjalnym Ośrodku ?Betania? mają już swoją kilkuletnią tradycję, swój niepowtarzalny klimat i tematykę. Są one jakby przedłużeniem świętowania Bożego Narodzenia i to świętowania we wspólnocie obecności Słowa Wcielonego. ?Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę? (J 1,14). Oto myśl przewodnia Uroczystości Bożego Narodzenia i okresu po niej następującego.

IMGP2311Rekolekcje przeżyciowe są swego rodzaju doświadczaniem działania Pana Boga w naszym życiu i odkrywaniem piękna i mocy łaski chrztu świętego. Życie chrześcijanina opiera się na słowie Bożym. Jest to życie kierowane. Chrześcijanin rekolekcjach życiu nie idzie rekolekcjach ciemności. Idzie za światłem lampy, a tą lampą jest słowo Boże, ewangelia Jezusa Chrystusa. Według św. Hieronima, który całe Pismo święte przetłumaczył na język łaciński (tzw. Wulgata), nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością samego Jezusa. Bez słowa Bożego człowiek chodzi w ciemności, błądzi i często ginie. Do normalnego rozwoju i wzrostu potrzebne jest nam światło.

Czytaj dalej »

Verbum Domini-Słowo Pańskie 02.2011


Pobierz

1 18 19 20