Dąb Papieski

Dnia 13 maja 2006 r. w Elbląg ? Stagniewo, XXV rocznica ocalenia przez Matkę Najświętszą Sługi Bożego Jana Pawła II w czasie zamachu na jego życie.

imgp2749

W hołdzie Największemu Synowi Narodu.

13 maja 2006r. dla nas Polaków był dniem szczególnym, gdyż wypadała XXV rocznica ocalenia przez Matkę Najświętszą Sługi Bożego Jana Pawła II w czasie zamachu na jego życie. W dniu tym zgromadziliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Elblągu ? Stagniewie na Eucharystii, aby złożyć Panu Bogu szczególne dziękczynienie za dar tak niezwykłego i Wielkiego Pontyfikatu, a także utrwalić dla potomnych dwoma znakami : poświęceniem pomnika Sługi Bożego i posadzeniem ?Dębu Papieskiego?.

dscf3191Całym uroczystościom przewodniczył ks. Bp Józef Wysocki.

imgp2710 dscf3189

Przybyło ok. 25 księży, siostry zakonne i licznie zgromadzeni wierni.

dscf3186Wśród nich: Prezydent Miasta Elbląga ? Henryk Słonina, Burmistrz Pasłęka ?Wiesław Śniecikowski z żoną, Wójt Gminy Elbląg ? Grzegorz Nowaczyk, z-ca Wójta Gminy Elbląg ? Jan Pózio, Nadleśniczy ? Witold Charmier ? Ciemiński, pracownicy Lasów Państwowych, małżeństwa, rodziny, młodzież, członkowie wspólnoty ?Betania? oraz wspólnoty AA

 

 

dscf3185Ks. Grzegorz Królikowski powitał wszystkich zgromadzonych księży, siostry zakonne władze samorządowe i wiernych. W słowie wprowadzającym Ks. Biskup Józef Wysocki m.in. powiedział, że trzy ważne powody zgromadziły wszystkich na uroczystości w Stagniewie : Pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie, XXV Rocznica ocalenia przez Matkę Najświętszą Sługi Bożego Jana Pawła II w czasie zamachu na jego życie oraz posadzenie ?Dębu Papieskiego?. 13 maja jest to dzień, upamiętniający pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie. W 1917r. Maryja prosi dzieci Łucję, Franciszka i Hiacyntę, aby przychodziły do Cova da Iria przez kolejnych 6 miesięcy zawsze 13 dnia miesiąca. Poleca im także, by codziennie odmawiały Różaniec. Podczas ostatniego spotkania w październiku Matka Boża przekazuje dzieciom orędzie skierowane do całego świata : ? Niech ludzie więcej nie obrażają grzechami Boga, który i tak został bardzo znieważony?. Mówiąc o cudownym ocaleniu Jana Pawła II ks. Biskup zwrócił uwagę na fakt, że objawienie Matki Bożej w Fatimie dokonało się 13 maja 1917r. o godz. 17.17 i zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II był 13 maja 1981 r. o godz.17.17. Sam Ojciec Święty wiąże ten fakt jednoznacznie z opieką Matki Bożej Fatimskiej. W rocznicę zamachu udał się z pielgrzymką dziękczynną do Fatimy i w czasie homilii powiedział znamienne słowa : ?Przybywam więc tutaj gdyż właśnie w tym dniu ubiegłego roku, na placu Świętego Piotra w Rzymie, został dokonany zamach na życie papieża, co zbiegło się w tajemniczy sposób z data pierwszego objawienia w Fatimie?. Na zakończenie Ks. Biskup zacytował słowa Papieża wypowiedziane w Krakowie na Błoniach w 1979r., który apelował do rodaków do wytrwania w wierze pomimo przeszkód ze strony tych, którzy odrzucają Chrystusa.:?Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć??

dscf3175

( Jan Paweł II, 9.06.1979 )

Dla upamiętnienia wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II leśnicy z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce podjęli akcję sadzenia dębów wyhodowanych z żołędzi pobłogosławionych przez Jana Pawła II, w czasie ich pielgrzymki do Rzymu dnia 28.04.2004 r. Nadleśnictwo Elbląg zaproponowało, by ten dąb posadzić przy tworzącym się Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Elblągu ? Stagniewie jako wotum za Pontyfikat Jana Pawła II .

Teksty liturgii słowa były bardzo bogate w treść. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich o pojmaniu Piotra i jego cudownym uwolnieniu z więzienia. Bóg wysłuchuje modlitwy całego Kościoła i w cudowny sposób uwalnia Piotra i wyprowadza go z miejsca zagrożenia. Dzisiaj Bóg podkreślając moc modlitwy zaprasza nas byśmy współpracowali z Nim przez nasze wstawiennicze modlitwy, bo w nich tkwi ogromna moc, one uwalniają od wszystkich wrogów i niszczą łańcuchy naszego więzienia. Przypomina nam też abyśmy nie zaniedbywali modlitwy za Kościół i Jego pasterzy, których posyła do nas.

Drugie czytanie z Apokalipsy św. Jana. ?Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu?. Taką wizję ukazał Bóg św. Janowi Ewangeliście w czasie prześladowań Kościoła za czasów cesarza Domicjana. Ta wizja miała być umocnieniem w wierze i pokrzepieniem w cierpieniach znoszonych dla Ewangelii. Bóg ukazuje nam dzisiaj wzór do naśladowania ? Maryję, która pozwoliła się prowadzić Duchowi Świętemu, słuchała słowa Bożego i wypełniała je całym swoim życiem. Jest Ona dzisiaj dla nas wsparciem w tych trudnych czasach.

W Ewangelii proklamowane było słowo Boże o objawieniu Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Przez cud przemiany wody w cudowne wino Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego Jego uczniowie. Ukazana też jest troska Maryi o wszystkich uczestników uczty weselnej i jej wezwanie do posłuszeństwa Jezusowi we wszystkim co powie. Maryja mówi: ?Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie?. Ta troska Maryi obejmuje dzisiaj i nas. Ona też wzywa do czynienia tego co Jezus mówi nam przez swoje słowo, zdarzenia w naszym życiu, a jako Matka wyprasza nam potrzebne łaski.
Po Mszy św. procesyjnie wszyscy udali się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie Ks. Biskup dokonał poświęcenia. Kwiaty pod pomnikiem złożył Prezydent Elbląga ? Henryk Słonina.

imgp2724

Po poświęceniu pomnika Jana Pawła II ?Dąb Papieski? darowany Nadleśnictwu Elbląg został posadzony przez Bp Józefa Wysockiego, Nadleśniczego Witolda Charmier ? Ciemińskiego i Prezydenta Elbląga – Henryka Słoninę w specjalnie przygotowanym miejscu pomiędzy Ośrodkiem Ewangelizacyjno ? Charytatywnym, a Kościołem.

dscf3203 imgp2733 imgp2736 imgp2743

Po uroczystości wszyscy udaliśmy się do Ośrodka na skromny poczęstunek i zawiązanie nowych znajomości.

dscf3205

Na zakończenie odbyło się nabożeństwo majowe z procesją Figury Matki Bożej Fatimskiej oraz adoracja Najświętszego Sakramentu i adoracja krzyża.

imgp2754

Wieczorem wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi z pięknie przeżytego dnia i umocnieni duchowo powróciliśmy do domów.

Uroczystość w Stagniewie mogła się odbyć w tak przepięknej scenerii wokół Kościoła i ośrodka dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy członków wspólnoty AA i ?Betanii?, którzy przez 10 dni pod kierunkiem Księdza Biskupa z wielkim wysiłkiem przygotowywali teren wokół ośrodka oraz wykonywali prace porządkowe w samym ośrodku i Kościele. Wśród osób, które najbardziej zaangażowały się w pracach należy wyróżnić Piotra Kluskę i jego żonę Ewę z Dzierzgonia. Razem z nimi pracowali Robert, Małgosia oraz Andrzej i Bożena z Dzierzgonia, Roman oraz Zbyszek i Krystyna z Elbląga. Szczególne podziękowania należą się też członkom wspólnoty ?Betania?.