Informacje o stowarzyszeniu

betaniaStowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Betania” jest organizacją pożytku publicznego, którego nadrzędnym celem jest działanie na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  1. Organizowanie wypoczynku połączonego z formacją duchową młodzieży.
  2. Pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie młodzieży z rodzin uboższych, w celu umożliwienia im skorzystania z tej formy wypoczynku.
  3. Współpraca Stowarzyszenia z Urzędem Miasta w Elblągu.
  4. Organizowanie spotkań dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu. Współpraca z klubami AA.
  5. Pomoc członków Stowarzyszenia przy pozyskiwaniu środków finansowych na budowę Kościoła w Elblągu ? Stagniewie.

 

Jesteśmy organizacją o charakterze ?non profit?, nie prowadzimy działalności gospodarczej. Dlatego też Państwa 1% od podatku wspomoże naszą działalność.

 

W intencji Darczyńców każdego miesiąca i w większe Święta Matki Bożej sprawowana jest ofiara Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Stagniewie.

 

W imieniu Stowarzyszenia i całej wspólnoty ?Betania? pragnę podziękować za dotychczasowe wsparcie i wyrazić nadzieję na dalszą współpracę.

 

1% PODATKU

JAK PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU dla STOWARZYSZENIA EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNEGO ?BETANIA? W Elblągu ? STAGNIEWIE ?

 

  • Wypełnij odpowiedni formularz PIT i ustal wysokość należnego podatku.
  • Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę (zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół) w odpowiednią rubrykę formularza PIT.
  • Organ podatkowy automatycznie dokona przelewu 1% na nasze Stowarzyszenie.

 

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Betania” w Elblągu – Stagniewie

ul. Daleka 9

82-300 Elbląg

KRS: 0000194992

Nr konta: 96 1240 1226 1111 0000 1395 8923

Tel.: +48 55 647 19 29

Tel. kom.: +48 502 571 950