Rekolekcje 3-8.07.2007

R E K O L E K C J E ? L I P I E C  2007 – TURNUS  I  03-08.07.2007r 

003

- było nas niewiele, jak w piosence: ? mało nas , mało nas do pieczenia chleba… ? ale nie ilość lecz jakość się liczy!

005

- pierwsze spotkanie na?niebieskiej sali?: katecheza ks. Biskupa, przedstawienie się,  podział  na grupy, kilka informacji organizacyjnych (technicznych) i DOBRANOC!

? Słuchajcie ..? woła sam Jezus, Słowo Boże, . ?Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha?. - te słowa wyjęte z ew. Mk 4, 3.9były myślą przewodnią naszych rekolekcji. Podczas pierwszego spotkania  w grupach ? ERŻ rozważaliśmy temat: ?W LITURGII SŁOWA BÓG MÓWI DO SWEGO LUDU?.

Doszliśmy do wniosku, że nie jest łatwo słuchać drugą osobę, z którą rozmawiam, co do mnie mówi w danej chwili, tym bardziej trudniej słuchać kogoś kogo nie widzę a mówi przez słowo spisane w BIBLII – w Piśmie Świętym, które jest dla nas, chrześcijan podstawową lekturą.

Liturgia Słowa:

012Liturgia słowa to jedna z części Mszy św., w której nawiązuje się szczególny dialog między Bogiem a nami, uczestniczącymi w liturgii Mszy św. W Słowie Bożym objawia się sam Bóg. Przemawia do każdego z nas, prowadzi z nami dialog. Czy zawsze Go słuchamy?

? Lecz On rzekł: < Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je?, ( Łk. 11, 28).

022

011

SŁUCHAĆ ? to nie znaczy nadstawić ucha naprawdę, to znaczy otworzyć na nią swoje serce i wprowadzać ją w życie, to znaczy po prostu  być posłusznym, uległym.  

?Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale? (Mt 7,24).   

Rozważając fragment Ewangelii: Łk 8, 1-15, zastanawialiśmy się: jakim jestem gruntem?, czy drogą, czy skałą, może cierniem, czy też już żyzną glebą?

Wieczory spędzaliśmy na wspólnej oraz indywidualnej rozmowie z Bogiem ? adorowaliśmy Go ?ukrytego w Tabernakulum?, w Najświętszym Sakramencie oraz rozpostartego na krzyżu.

027

038

041

? Posłał swe słowo, aby ich eczyć i wyrwać z zagłady ich życie?  ( Ps 107, 20)

035? Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek?( Hbr 4, 13).

063 

 Droga Krzyżowa

 KRZYŻ ? narzędzie męki Jezusa Chrystusa, znak chrześcijanina.

Jezus dobrowolnie i niewinnie, posłuszny woli Ojca, złożył siebie w ofierze,  zadając w ten sposób śmierć wrogości, której krzyż był symbolem.

Krzyż Chrystusowy to znak naszego zbawienia ? znak naszej wiary i znak naszej  Nadziei.

088 

Msza św. poprzez Liturgię Słowa i Liturgię Eucharystii staje się jednym, niepodzielnym aktem kultu. We Mszy św. nie ma ? części?, którą można by bez szkody duchowej opuścić. Bóg mówił do nas a teraz przychodzi pod postacią chleba i wina, zaprasza nas na Ucztę: ? Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy? , 

 Bierzcie i pijcie z niego wszyscy , To czyńcie na moją pamiątkę ?

045

168

205
202

Po dobrym obiedzie :

046

? ? pół godzinki dla słoninki?  -  ? kocich snów?

czas na naukę gry i śpiewu ( za kulisami)

048

 Można i tak czas wypełnić  – kalambury

126

jeszcze nie wiecie jakie to przysłowie przedstawiam?

 139

co nasz animator chce nam powiedzieć?

 105 

Mimo deszczowej pogody ( deszcz padał każdego dnia a także w nocy) humory i apetyty wszystkim dopisywały, czas szybko rekolekcji szybko dobiegł końca.

Sobota ? wieczór, wszyscy przygotowani duchowo w strojach mniej i bardziej galowych zasiadamy  do uroczystej kolacji- agapy.

AGAPA – ( agape,gr.) miłość niebiańska, czysta: rytualna uczta pierwszych chrześcijan nawiązująca  do Ostatniej Wieczerzy:

 - we współczesnych Kościołach chrześcijańskich ? spotkanie , najczęściej po nabożeństwie  połączone z posiłkiem.

149

160157

 -czas na śpiew i zabawę

 159

 178 

185 

 NIEDZIELA ? DZIEŃ PAŃSKI ? zakończenie pierwszego turnusu

 - przed błogosławieństwem i rozesłaniem każdy wypowiadał się: co mu dały te rekolekcje i co bardziej przeżył:

231

Kategorie: Rekolekcje
Ten wpis został napisany przez , opublikowany w środa, 4 Lipiec 2007 o godzinie 07:34