Uroczystość Patronalna ku czci św. Jana Pawła II

IMAG3627

Uroczystość odpustowa ku czci

św. Jana Pawła II w 40-lecie wyboru

na Stolicę Apostolską odbędzie

się w Sanktuarium Fatimskim

w Elblągu – Stagniewie

 w sobotę dnia 20 października 2018r.

o godzinie 11-tej.

Po liturgii eucharystycznej nastąpi

poświęcenie figury NMP Matki Życia oraz miejsca upamiętniającego

Dzieci Utracone.

Na powyższą uroczystość bardzo serdecznie zapraszamy

Kapłanów i wiernych naszej diecezji.

Po liturgii wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

w intencji naszej Ojczyzny do godz. 17 –tej.

 

                                                                                                              Bp Józef Wysocki

                                                                                                            Kustosz Sanktuarium

Rekolekcje młodzieżowe-lato 2018r.

 ,,Trzeba , aby młodość była wzrastaniem, w tym, co prawdziwe,

dobre i piękne”                                                                             Św. Jan Paweł II

       Słowa Św. Jana Pawła II, to myśl przewodnia naszych ćwiczeń duchowych w ,,Wiosce cudów” podczas wakacyjnych rekolekcji. Przez pięć dni szukaliśmy odpowiedzi jak przeżyć młodość, co z nią zrobić i jak wykorzystać ten ważny etap rozwoju człowieka, aby był to czas wzrastania w latach, mądrości i łasce poprzez obcowanie z Bogiem i ludźmi oraz dawania siebie innym. Odpowiedź okazała się prosta- konieczna jest wiara w Jezusa Chrystusa i głęboka miłość do Niego, bo to Jezus Boski Ogrodnik przygotowuje nam najlepsze środowisko rozwoju i wzrostu i daje rady jak postępować. Pokazuje jednocześnie, że bez Niego nic nie możemy uczynić, a w swojej codzienności trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Idąc ta drogą właściwie kształtujemy swoje sumienie i stajemy się człowiekiem zasad, który ma siłę odrzucić to, co jest przedmiotem pożądań wieku młodzieńczego i zabiega o to co czyni życie człowieka prawym. Bardzo wymowna była dla nas tematyka Nabożeństwa Pokutnego-,,Bo gdzie jest skarb wasz tam będzie i serce wasze. (Łk 12,34).Niezwykle mocno i osobiści przeżyliśmy pojednanie z Bogiem i każdą wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu podczas, której czas się zatrzymywał, a my trwaliśmy na modlitwie budując coraz większą więź z Jezusem Chrystusem. Wszystkie swoje troski ale też i radości oddaliśmy Jezusowi podczas adoracji Ikony Krzyża Zmartwychwstałego i Ukrzyżowanego Jezusa, a różne intencje polecaliśmy kapłanowi w modlitwie wstawienniczej. Podczas tych pięciu dni było też wiele radości i zabawy , a ,,Hiszpanka”, której nauczył nas brat Piotr na pewno na  stałe zagości w animacjach.

Dziękujemy za ten czas Panu Bogu i tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy te rekolekcje tak owocnie przeżyć..

 IMAG3198 IMAG3200 IMAG3213 IMAG3218 IMAG3219IMAG3232 IMAG3230 IMAG3235 IMAG3239IMAG3248 IMAG3247 IMAG3253 IMAG3256 IMAG3258 IMAG3259 IMAG3257 IMAG3250IMAG3336IMAG3337 IMAG3338 IMAG3339 IMAG3341 IMAG3340 IMAG3180 IMAG3186 IMAG3193 

Uroczystość Matki Bożej Fatimskiej 2018 r.

IMAG2945IMAG2944 IMAG2943IMAG2965 IMAG2966 IMAG2967 IMAG2968IMAG2969 IMAG2970 IMAG2971 IMAG2972 IMAG2973 IMAG2974 IMAG2975 IMAG2976 IMAG2977 IMAG2978IMAG2974 IMAG2975 IMAG2976 IMAG2977 IMAG2978IMAG2979 IMAG2980 IMAG2981 IMAG2982 IMAG2983 IMAG2984 IMAG2985 IMAG2986 IMAG2987 IMAG2990 IMAG2991 IMAG2992 IMAG2999 IMAG3000 IMAG3001 IMAG3002 IMAG3003IMAG3004 IMAG3005 IMAG3006 IMAG3007 IMAG3008IMAG3004 IMAG3005 IMAG3006 IMAG3007 IMAG3008 IMAG3009 IMAG3010 IMAG3011 IMAG3012 IMAG3013 IMAG3014 IMAG3015

Zaproszenie na Uroczystość Matki Bożej Fatimskiej 2018 r.

IMAG2930

 

 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus 

A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie

się na nowo pod jarzmo niewoli” (Ga 5, 1).

 

 

 

 Szanowni i Drodzy Państwo!

 

     Zdaję sobie sprawę z tego, że niniejsze zaproszenie wysyłamy dosyć

późno, ale wcześniej nie byłem w stanie tego uczynić z różnych powodów,

może jednak dojdzie pocztą przed niedzielą.

Otóż, podobnie jak w poprzednich latach, niniejszym pragnę bardzo

serdecznie zaprosić na Uroczystość Patronalną,

w niedzielę dnia 13 maja 2018 roku

do Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

i św. Jana Pawła II w Elblągu-Stagniewie.                 

W programie uroczystości:

Godz. 10.00 – Msza św., po której odbędzie się procesja z figurą M.B.

Fatimskiej.

1. Po procesji nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do 

    godz. 15.00.

2. Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nieszpory z  uroczystym

    błogosławieństwem.

 Po liturgii eucharystycznej serdecznie zapraszamy na skromną agapę do

ośrodka „Betania” – poczęstunek na zasadzie pikniku w plenerze przy ognisku

– podobnie jak w ubiegłych latach.

Uroczystość w tym roku będzie miała charakter dziękczynny i patriotyczny ze

względu na 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy również na wszystkie nabożeństwa fatimskie

każdego 13 dnia miesiąca aż do października – na godz. 18.00.

                                                                

                                                                  Z pasterskim błogosławieństwem

                                                              Kustosz Sanktuarium i Rektor Kościoła

                                                                             Bp Józef Wysocki 

  Elbląg, dnia 2 maja 2018 roku.                                                   

Niedziela Palmowa

 ”Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię”.

       W Niedzielę Palmową, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej liturgia Kościoła wspomina  tryumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, gdzie Jezus objawił się światu jako Król i Mesjasz. Niedziela Palmowa to święto, które ma przygotować duchowo chrześcijan do obchodów Wielkiego Tygodnia z Triduum Paschalnym, do przeżywania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

      W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II w Stagniewie liturgia Mszy św. rozpoczęła się przy Krzyżu, gdzie nastąpił obrzęd błogosławienia palm, a następnie po odczytaniu Ewangelii, trzymając w ręku ozdobne palmy, śpiewem uwielbiając Chrystusa jako Króla, wszyscy udali się w uroczystej procesji do Kościoła.                   Mszy św. przewodniczył Ks. Bp. Józef Wysocki.

IMAG2817 IMAG2816IMAG2821IMAG2813 IMAG2822 IMAG2824 IMAG2825 IMAG2828 IMAG2829 IMAG2831 IMAG2832 IMAG2833 IMAG2836 IMAG2837 IMAG2840 IMAG2842 IMAG2850 IMAG2851 IMAG2853 IMAG2854 IMAG2858 IMAG2862 IMAG2863 IMAG2867

1 2 3 4 5 20